66rfd.com:realme Watch 《智慧手》表外型释出 与 Apple Watch 相似 具备多样运动数据与血(氧量测功效) (153774)

realme Watch与Apple Watch 极为相似[,甚至运动表带险些接纳与苹果产物 极为相似[的设 计[[气概。《不外》,在侧面部门仅搭载按键〖操〗作介面, 照Apple Watch(接纳可旋转)、压按操作的数位表冠...

  • 1